Thông tin tuyển sinh
Lịch tổ chức thi
14/01/2018

Lịch thi lớp Cơ bản về CNTT và Truyền thông (ICT)

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Asahi liên tục tuyển sinh các lớp ngắn hạn và dài hạn về kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn […]

Thứ tư ngày 22/12/2017 từ 8h00 - 12h00

14/01/2018

Lịch thi lớp Cơ bản về mạng trực tuyến

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Asahi liên tục tuyển sinh các lớp ngắn hạn và dài hạn về kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn […]

Thứ tư ngày 22/12/2017 từ 8h00 - 12h00

14/01/2018

Lịch thi lớp Cộng tác trên mạng trực tuyến

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ Asahi liên tục tuyển sinh các lớp ngắn hạn và dài hạn về kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn […]

Thứ tư ngày 22/12/2017 từ 8h00 - 12h00

14/01/2018

Lịch thi lớp Xử lý văn bản

Thứ tư ngày 22/12/2017 từ 8h00 - 12h00

Đăng ký thi ICDL

 

HỌ TÊN:

Ngày sinh

Nơi sinh

SỐ ID

Số CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại: